Uthisha ugijimise uthishanhloko ngommese

Uthisha ugijimise uthishanhloko ngommese

Uthisha ugijimise uthishanhloko ngommese
Uthisha ugijimise uthishanhloko ngommese

File photo
UMISIWE emsebenzini uthisha kaGrade 10 waseVungu High kwaCeza okuthiwa ujahe ngommese uthishanhloko abebebanga naye ukuthuma abafundi.
UMnuz Lucky “Nyathi” Mbokazi umiswe ngemuva kwesigameko esenzeke ngoMsombuluko emgwaqweni * -R66 okuyilapho okuthiwa uhlangane nothishanhloko uMnuz Bongisipho Ntombela eya kwesinye isikole wamgijimisa ngommese esacasulwe ukuxabana kwabo kwangoLwesihlanu olwedlule.

Ngenxa yalesi sigameko kuze kwabizwa umhlangano ophuthumayo wabazali ngoLwesibili lapho abazali baziswe khona ngezindaba zokumiswa kukaMbokazi.

UNtombela ethintwa uthe akathandi ukuxoxa ngalolu daba kodwa ucela kukhulunywe noSihlalo wesigungu sabazali uNkk Nomzamo Mthimkhulu.

UNkk Mthimkhulu uthe kuphoqe ukuba incwadi yokummisa ayinikezwe amaphoyisa uMbokazi ngoba ubengabambeki engafuni ukuyamukela kumhloli.

“Le nto uyiqale ngoLwesihlanu ezama ukushaya uthishomkhulu ekhumula nothayi. Ngize ngamncenga nami uthishomkhulu ukuba ehlise umoya ngoba uma eziphindisela uzosuke aboshwe kungabe kusabonakala ukuthi ubani osephutheni. Icala asilivulanga kodwa ngithe amaphoyisa awamthathe asuke esikoleni ukuze aphephe ngoba ubezolinyazwa abantu bendawo nabomndeni kaNtombela. Sithole nokuthi lapho ayefundisa khona wasuswa ngoba ewuhlupho walethwa la,” kusho uNkk Mthimkhulu.

UMbokazi ethintwa uthe kade bamqala kulesi sikole ehlukunyezwa uNtombela waze wathola incwadi yokumvikela enkantolo.

Kuthiwa sekuphele iminyaka emibili belwa.

“Uyabona mina ngiyizinsizwa eziyishumi ngingedwa. Yingakho uma uza kimi kumele ucabange ngoba ngiyisidlakela ngiyajima. Uthishomkhulu kade aqala ukungihlukumeza. Bekuthi uma ngifundisa abize izingane aziphazamise. Kulokhu uvele wathi aziyolungisa igumbi lokubhala u-matric ekubeni nazo bezizobhala ngo-9 ekuseni. Ngifike ngazibiza ngathi azibuye. Uvele weza kimi eseqaqe ishethi ekhumule nothayi efuna ukungishaya. Ngibe sengizehlisa ngahamba ngaya emqashweni wami ngoLwesihlanu. NgoMsombuluko bengiya oLundi kunento ebengiyoyilungisa ngahlagana naye ehamba nomunye uthisha ku-R66 kwaqondana amehlo ngavele ngabavimba ngemoto. Ngiphume ngaqonda kuye ngoba bengicasukile kodwa angimgwazanga futhi nommese bengingawuphethe. Inkinga uyigwala uNtombela ngoba uvele wajuluka wamanzi wakhalisa okomuntu wesifazane,” kusho uMbokazi.

Uthe udaba lokumiswa kwakhe uzoludlulisela enyunyaneni yakhe.

Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnuz Muzi Mahlambi, uthe bashaqeke kabi ngokuziphatha kukaMbokazi kodwa banqume ukuba amiswe emsebenzini kuze kuphothulwe uphenyo.

Okhulumela amaphoyisa, uLt Colonel Thulani Zwane, uthe alikho icala elivuliwe ngalolu daba kodwa amaphoyisa ayile esikoleni.